Type to search

In Focus

Navigazzjoni tat-Trasformazzjoni

Share

F’din l-intervista ma’ David Power, il-Kap Eżekuttiv ta’ BNF Bank, aħna niksbu għarfien dwar il-vjaġġ tat-tmexxija trasformattiv tiegħu. B’karriera distinta li tkopri ċentri finanzjarji globali, David mexxa lil BNF Bank għal għoli ġodda.

X’tista’ tgħidilna dwar il-kisba ta’ awtorizzazzjoni ta’ fergħat ta’ pajjiżi terzi fir-Renju Unit? Għaliex dan huwa żvilupp tant sinifikanti u pożittiv għall-BNF Bank u l-klijenti tiegħu?

David Power : BNF Bank ilu jopera b’mod attiv fir-Renju Unit permezz tal-fergħa tiegħu f’Londra mill-2019. F’Novembru 2023, ksibna l-approvazzjoni biex noperaw fergħa ta’ pajjiż terz awtorizzata mill-Awtorità tar-Regolamentazzjoni Prudenzjali (PRA) fi ħdan il-Bank of England, bil- kunsens tal-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja (FCA).

L-approvazzjoni tagħna biex naħdmu fir-Renju Unit timmarka kisba sinifikanti għal BNF Bank, li tikkonforma mal-objettivi strateġiċi tagħna fit-tul immirati biex isaħħu l-pożizzjoni tal-Bank u nżommu l-valuri ewlenin tagħna. Dan it-tragward ipoġġina biex innavigaw xejriet u sfidi li qed jevolvu fl-industrija bankarja.

Il-fergħa ta’ Londra tiffunzjona b’mod indipendenti mill-fergħat tal-bejgħ bl-imnut tagħna f’Malta, b’fokus primarju fuq Proprjetà Immobbli Kummerċjali permezz ta’ self bilaterali u sindakat fis-suq ta’ Londra. Barra minn hekk, l-investituri jistgħu jibbenefikaw minn rati ta’ depożitu kompetittivi disponibbli għall-bilanċi tal-isterlina tagħhom.

B’tim iddedikat, noffru soluzzjonijiet finanzjarji mfassla apposta, naħsbu prodotti li jindirizzaw b’mod preċiż il-ħtiġijiet uniċi tal-klijenti tagħna. Dan it-tim jibqa’ viġilanti dwar il-bidliet regolatorji li jolqtu s-settur, billi jipprovdi gwida dwar il-konformità mar-regolamenti bankarji u finanzjarji stabbiliti mill-Awtorità tar-Regolamentazzjoni Prudenzjali (PRA) u l-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja (FCA).

Ir-Renju Unit kif jidħol fl-Istrateġija Vision 26 tal-BNF Bank?

David Power : It-twaqqif tal-Fergħa tar-Renju Unit tagħna jippreżenta opportunità prezzjuża għal BNF Bank biex jestendi l-appoġġ u l-gwida lill-klijenti tagħna Maltin li qed ifittxu li jespandu l-operat tagħhom fis-suq tar-Renju Unit. Barra minn hekk, jiftaħilna l-bibien biex intejbu l-preżenza tagħna fis-setturi tal-Corporate Real Estate u tal-Corporate Finance fir-Renju Unit.

Bħala l-uniku bank Malti b’din l-opportunità, aħna qegħdin f’pożizzjoni tajba biex nippenetraw is-suq tar-Renju Unit, billi nipprovdu prodotti u servizzi distintivi f’konformità mal-istrateġija tagħna ta’ espansjoni tal-Viżjoni 26. It-tim imħawwar tagħna tal-banek korporattivi huwa ddedikat biex iwassal approċċ imfassal apposta li jissodisfa b’mod preċiż ir-rekwiżiti tan-negozju uniċi tal-klijenti tagħna.

X’titjib fl-infrastruttura qed iġġib is-sħubija strateġika l-ġdida ma’ Aspire Systems u Temenos lil BNF Bank f’termini ta’ effiċjenzi tas-servizz li se jissarrfu b’mod pożittiv għall-esperjenza tal-klijent?

David Power : Il-kollaborazzjoni ma ‘Aspire Systems u Temenos timmarka pass sinifikanti fil-vjaġġ ta’ BNF Bank biex jimmodernizza l-operazzjonijiet bankarji tiegħu, filwaqt li tiżgura l-kompetittività u r-rilevanza fil-pajsaġġ bankarju dinamiku. Din is-sħubija strateġika hija mmirata biex twassal esperjenza bankarja eċċezzjonali lill-klijenti stmati tagħna.

L-implimentazzjoni ta ‘soluzzjonijiet bankarji diġitali avvanzati hija lesta li tagħti titjib sostanzjali fl-ispejjeż, eċċellenza operattiva, u esperjenza ġenerali mtejba tal-klijent. Billi nintroduċu kanali diġitali ġodda, aħna nimmiraw li nagħtu s-setgħa lill-Bank biex joffri lill-klijenti esperjenza bankarja bla xkiel u mtejba permezz ta’ pjattaformi diġitali rilevanti u faċli għall-utent.

Liema żviluppi li ġejjin fil-BNF Bank int l-aktar eċċitat dwarhom u għaliex?

David Power : Bla dubju, l-enfasi primarja tagħna hija fuq l-implimentazzjoni tas-sistema bankarja ewlenija tagħna avvanzata, akkumpanjata minn reviżjoni komprensiva tal-kanali diġitali u l-punti ta ‘kuntatt tagħna kollha. Dan il-vjaġġ trasformattiv diġà beda bit-tnedija b’suċċess tal-websajt il-ġdida tagħna, billi uża l-aħħar teknoloġija UX biex toffri lill-klijenti ħjiel tal-futur innovattiv li jistenniehom.

Fil-pipeline hemm it-tnedija imminenti tal-programm tagħna ta’ onboarding diġitali, li jippermetti lill-klijenti jiftħu kont bla xkiel mill-kumdità ta’ djarhom. Barra minn hekk, għandna żviluppi eċċitanti, inkluż it-tnedija ta’ offerta ġdida ta’ Credit Card u aġġornamenti notevoli relatati man-netwerk ATM tagħna.

Dan l-approċċ multidimensjonali jinkorpora l-aktar riċenti fit-teknoloġija tas-Software bħala Servizz (SaaS) u s-sistemi bankarji miftuħa, u jippożizzjonana b’firxa impressjonanti ta’ offerti. Fost dawn l-iżviluppi kollha, aħna impenjati li nwasslu servizz superjuri lill-klijenti tagħna, appoġġjat mill-aktar teknoloġija avvanzata, u ffaċilitat mit-tim bankarju professjonali ħafna tagħna f’Malta. Jikkapsula l-ambizzjoni tagħna li npoġġu lill-klijenti tagħna fiċ-ċentru ta’ dak kollu li nagħmlu.

BNF Bank huwa attiv f’diversi proġetti u inizjattivi komunitarji. Dawn il-kawżi speċifiċi li l-bank għażel li jallinja magħhom xi jgħidulna dwar il-valuri u l-prijoritajiet tiegħu?

David Power : L-enfasi tagħna fuq il-filantropija, l-edukazzjoni, il-kultura, il-wirt, is-saħħa, l-isports u l-ambjent tirrifletti l-impenn tagħna li nagħmlu impatt sinifikanti fil-komunitajiet li naqdu. L-enfasi fuq l-inizjattivi lokali jallinja mal-valur tad-ditta tagħna tal-empatija, it-trawwim ta’ interazzjonijiet umani ġenwini u l-bini tal-komunità.

Għandek pedigree ppruvat fir-rigward tal-iskala u r-ristrutturar. Hemm approċċ David Power li bl-istess mod qed jiġi applikat fil-BNF Bank? Jekk iva, x’inhu?

David Power : Fin-navigazzjoni fit-terren kumpless tat-tkabbir ta ‘organizzazzjoni jew li tistabbilixxi waħda mill-ġdid, l-element ċentrali jinsab fl-armament teknoloġiku għad-dispożizzjoni u t-tmexxija tiegħek. Fil-pajsaġġ bankarju kontemporanju, il-possibbiltajiet huma bla limitu, iżda l-effikaċja ta ‘ dawn l-opportunitajiet tiddependi fuq il-magna li tmexxi l-bidla. Li jkollok it-teknoloġija bħala forza abilitanti tagħtik is-setgħa li tippenetra u tiddomina segmenti speċifiċi li kieku setgħu ħolqu sfidi f’termini ta ‘diffikultà jew spiża.

Aspett kruċjali matul dan il-vjaġġ huwa li tinżamm komunikazzjoni ċara u konċiża mal-partijiet interessati kollha. Li jiġi żgurat li kull individwu jifhem ir-rwol u l-kontribut tiegħu għall-għan kollettiv huwa vitali. Dan huwa aspett ta ‘sfida tal-proċess, iżda huwa essenzjali għas-suċċess. Feedback u impenn kontinwi jservu bħala l-polz tal-organizzazzjoni, li jippermettu l-flessibbiltà biex tbiddel ir-rotta malajr meta jkun meħtieġ. Il-komunikazzjoni effettiva, it-tmexxija, is-smigħ attiv u l-għoti tas-setgħa huma fundamentali għal trasformazzjoni prospera, flimkien mar-rikonoxximent u ċ-ċelebrazzjoni tas-suċċessi, irrispettivament mill-iskala tagħhom.

Meta nirrifletti fuq dawn il-prinċipji, inħallik b’dan il-ħsieb profond: “Dejjem ftakar li t-tmexxija hija privileġġ. Meta tokkupa rwol ta’ tmexxija, l-influwenza tiegħek tista’ tifforma t-trajettorji tal-karrieri kollha tal-individwi u ħafna drabi, ħajjithom.”

Għal aktar informazzjoni: www.bnf.bank/about